http://ordinary-everyday-moments-music.tumblr.com/post/92620105476/ordinary-everyday-thoughts

ordinary-everyday-thoughts:

Ти си капаче на моето тенџерче,

јас сум капаче на твоето.

Ајде пак да зготвиме љубовна чорба заедно

и од неа да сркаме

цел живот.

Рецепт нема

состојките и зачините ги имаме.

Прибор за јадење - отворени раце за прегратка.

Ќе сервираме

на нашите голи тела и…

more